Vittorio
Traditional wood oven Pizza

Nhận xét gần đây

12 Feb 2017 tại 11:15 Penne a la boscaiola were very tasty and the portion was big too! We are definitely going to order...Xem nhận xét về Vittorio

Món đặc biệt

  • Món Ý và Pizza
  • Món Ý
  • Món Tây
  • Pizza Ý
  • Món Mỹ
  • Món Pháp

Liên hệ

Vittorio

137 Bùi Viện
Quận 1Hồ Chí Minh
08 66803134

Thời gian giao hàng

Hôm nay
11:00-22:30
Ngày mai
11:00-22:30


© 2017 Vietnammm.com