Vittorio
Traditional wood oven Pizza

Nhận xét gần đây

4 Sep 2016 tại 4:36 Great pizza delivered within 45 minutes (ie 15 minutes early)Xem nhận xét về Vittorio

Món đặc biệt

  • Món Ý và Pizza
  • Món Ý
  • Món Tây
  • Pizza Ý
  • Món Mỹ
  • Món Pháp

Liên hệ

Vittorio

137 Bùi Viện
Quận 1Hồ Chí Minh
08 66803134

Thời gian giao hàng

Vittorio đóng cửa hôm nay


© 2016 Vietnammm.com