Vittorio
Traditional wood oven Pizza

Nhận xét gần đây

8 May 2017 tại 9:24 Always consistently good. Quick delivery! My go to restaurant for delivery!Xem nhận xét về Vittorio

Món đặc biệt

  • Hamburger
  • Món Ý và Pizza
  • Món Ý
  • Món Tây
  • Món Mỹ

Liên hệ

Vittorio

137 Bùi Viện
Quận 1Hồ Chí Minh
08 66803134

Thời gian giao hàng

Vittorio đóng cửa hôm nay


© 2017 Vietnammm.com