Vittorio
Traditional wood oven Pizza

Nhận xét gần đây

2 May 2016 tại 12:53 great food i love itXem nhận xét về Vittorio

Món đặc biệt

  • Món Ý và Pizza
  • Món Ý
  • Món Tây
  • Pizza Ý
  • Món Mỹ
  • Món Pháp

Liên hệ

Vittorio

137 Bui Vien
District 1Ho Chi Minh City
08 66803134

Thời gian giao hàng

Hôm nay
09:00-22:30
Ngày mai
09:00-22:30


© 2016 Vietnammm.com